Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY


an image

VII Balicki Przegląd Małych Form Artystycznych

20 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Balicach po raz siódmy odbył się Balicki Przegląd Małych Form Artystycznych. Wzięli w nim udział młodzi artyści ze szkół w Brzeziu, Kobylanach, Rząsce, Radwanowicach, Bolechowicach, Brzoskwini, Zabierzowie i Balicach.

Więcej...


an image

OGŁOSZENIE

Przedszkola i oddziały przedszkolne, pełnią dyżury w okresie wakacji letnich 2015, według harmonogramu dostępnego pod poniższym klawiszem.

Dyżury


an image

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Informujemy, że 16 kwietnia 2015 r. (czwartek) odbędą się zebrania z rodzicami zgodnie z następującym planem:
17:00 – zebranie ogólne – hol na pierwszym piętrze
17:20 – zebrania klasowe:

Kl. Ia – sala 15
Kl. Ib – sala 10
Kl. II – sala 16
Kl. III – sala 14
Kl. IV – sala 20
Kl. V – sala 23
Kl. VI – sala 6


an image

Organizacja pracy 11 kwietnia 2015 r.

Przypominamy, że 11 kwietnia (sobota) zostanie odpracowany 5 czerwca (piątek). Zajęcia dydaktyczne, zajęcia świetlicowe, dowóz dzieci i wyżywienie odbywać się będą zgodnie z planem na piątek.


an image

INFORMACJA DLA RODZICÓW

1 kwietnia 2015 r. odbędzie się sprawdzian w klasie szóstej. Uczniowie kl. I-V mają dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i mogą korzystać z zajęć opiekuńczo – wychowawczych w godzinach 7.00-17.00.

W czasie przerwy świątecznej 2, 3 i 7 kwietnia uczniowie mogą korzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w godzinach 7.00-17.00.


an image

Rekrutacja dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016

Rodzice dzieci zamieszkujących w obwodzie Szkoły Podstawowej w Balicach (Aleksandrowice, Balice, Burów, Szczyglice), które w roku szkolnym 2015/2016 będą uczęszczać do klasy pierwszej, wypełniają:

Zgłoszenie do klasy I

Niezbędne dokumenty dostępne są do pobrania pod powyższymi linkami lub można je osobiście odebrać w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Balicach od 9 marca 2015 r. w godzinach od 8.00 do 16.00.


an image

Rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego w Balicach na rok szkolny 2015/2016

Niezbędne dokumenty dostępne są do pobrania pod poniższymi klawiszami lub można je osobiście odebrać w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Balicach od 2 marca 2015 r. w godzinach od 8.00 do 16.00.
Harmonogram rekrutacji

Rodzice dzieci, które rozpoczęły uczęszczanie do przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 jako dzieci trzyletnie, wypełniają:
Deklaracja o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci trzyletnich i czteroletnich starających się o przyjęcie do przedszkola wypełniają (o ile dotyczy):
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
Oświadczenie
Oświadczenie o miejscu rozliczenia podatku dochodowego
Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Oświadczenie o uczęszczaniu przez rodzeństwo kandydata do danego przedszkola lub do najbliżej położonej szkoły podstawowej
Oświadczenie o ponownym staraniu się o przyjęcie do przedszkola
Oświadczenie o nieubieganiu się o przyjęcie dziecka do innego przedszkola publicznego
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Rodzice dzieci pięcioletnich zamieszkujących na obszarze gminy Zabierzów wypełniają:
Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Balicach
Informacje dodatkowe

Rodzice dzieci pięcioletnich zamieszkujących poza obszarem gminy Zabierzów wypełniają (o ile dotyczy):
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
Oświadczenie
Oświadczenie o miejscu rozliczenia podatku dochodowego
Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Oświadczenie o uczęszczaniu przez rodzeństwo kandydata do danego przedszkola lub do najbliżej położonej szkoły podstawowej
Oświadczenie o ponownym staraniu się o przyjęcie do przedszkola
Oświadczenie o nieubieganiu się o przyjęcie dziecka do innego przedszkola publicznego
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Rodzice dzieci pięcioletnich zamieszkujących poza obszarem gminy Zabierzów, które w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczają do Przedszkola Samorządowego w Balicach wypełniają:
Deklaracja o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego
Informacje dodatkowe


an image

Dzień Otwarty Szkół w gminie Zabierzów

Dyrektorzy szkół z terenu gminy Zabierzów, zapraszają Państwa do zapoznania się z bazą i ofertą przedszkoli i szkół, w ramach Dnia Otwartego Szkół.

Zaproszenie...


an image

Akcja informacyjna - Czy chcesz, aby Twoje podatki wracały do Ciebie?

Jeśli jesteś mieszkańcem Gminy Zabierzów tj. na dzień 31 grudnia roku podatkowego, jest ona miejscem Twojego zamieszkania – rozliczając się z podatku dochodowego od dochodów osobistych (PIT), wskaż w zeznaniu podatkowym miejsce, w którym mieszkasz. Wskaż Gminę Zabierzów.

Aby dowiedzieć się więcej, proszę odwiedzić stronę:

Gmina Zabierzów


an image

Bal Karnawałowy klas I - III

11 lutego 2015 r. klasy I – III bawiły się na balu karnawałowym. Na sali gimnastycznej pojawiło się mnóstwo przebierańców. Zabawę poprowadził wodzirej, który wprowadził wszystkich w krainę fantastycznej zabawy. Było wiele konkursów, tańce i sporo dobrej muzyki.

Galeria...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następne

Kontakt z nami
an image
an image
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Balicach
ul. Szkolna 66
32-083 Balice
E-mail: sp_balice@op.pl
Telefon: (12) 285-60-25
Więcej...

Kraków AIRPORT


Kraków AIRPORT jest Mecenasem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Balicach.

Licznik odwiedzin

Od chwili uruchomienia nowej strony odwiedziliście nas:
Darmowy licznik odwiedzin
Na skróty


Kwiecień 2015
Aktualizacja pierwszej strony - informacja o zajęciach 11 kwietnia 2015 oraz zebraniach z rodzicami.


28 lutego 2015
Umieszczenie informacji oraz dokumentów niezbędnych przy procesie rekrutacyjnym do Przedszkola Samorządowego na rok szkolny 2015/2016


26 lutego 2015
Aktualizacja planu lekcji na drugi okres. Dodanie informacji o Dniu Otwartym Szkół w gminie Zabierzów. Dodanie informacji dot. akcji "Czy chcesz, aby Twoje podatki wracały do Ciebie?" w gminie Zabierzów.


styczeń 2015
Zbiorcza aktualizacja galerii zdjęć z 2013 oraz 2014 roku.


listopad - grudzień 2014
Bieżąca aktualizacja "Z życia naszej szkoły" oraz statu ZSP.


1 >>
Projekt Unijny
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Balicach bierze udział w projekcie "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych", współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. an image
an image