Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY


an image

Gminny Dzień Dzieckaan image

Konkurs Nauk Przyrodniczych "Świetlik"

Znamy wyniki VIII Edycji Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik, którego głównym celem jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie, dostępnego dla każdego. Konkurs ten skierowany jest do dzieci z najmłodszych klas, ponieważ to w tym czasie procesu kształcenia rozwijają się najważniejsze predyspozycje, zainteresowania i talenty.
Oto lista wyróżnionych uczniów z naszej szkoły:

Klasa 1:
Grzegorz Gibadło
Kacper Tarka
Franciszek Oczkowicz
Julia Marchewczyk

Klasa 2:
Mateusz Galus
Gabriela Malinowska
Karol Kowalik

Wszystkim serdecznie gratulujemy!


an image

Zaproszenie na obchody Święta Szkoły w Rząsce
an image

VII Balicki Przegląd Małych Form Artystycznych

20 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Balicach po raz siódmy odbył się Balicki Przegląd Małych Form Artystycznych. Wzięli w nim udział młodzi artyści ze szkół w Brzeziu, Kobylanach, Rząsce, Radwanowicach, Bolechowicach, Brzoskwini, Zabierzowie i Balicach.

Więcej...


an image

OGŁOSZENIE

Przedszkola i oddziały przedszkolne, pełnią dyżury w okresie wakacji letnich 2015, według harmonogramu dostępnego pod poniższym klawiszem.

Dyżury


an image

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Informujemy, że 16 kwietnia 2015 r. (czwartek) odbędą się zebrania z rodzicami zgodnie z następującym planem:
17:00 – zebranie ogólne – hol na pierwszym piętrze
17:20 – zebrania klasowe:

Kl. Ia – sala 15
Kl. Ib – sala 10
Kl. II – sala 16
Kl. III – sala 14
Kl. IV – sala 20
Kl. V – sala 23
Kl. VI – sala 6


an image

Organizacja pracy 11 kwietnia 2015 r.

Przypominamy, że 11 kwietnia (sobota) zostanie odpracowany 5 czerwca (piątek). Zajęcia dydaktyczne, zajęcia świetlicowe, dowóz dzieci i wyżywienie odbywać się będą zgodnie z planem na piątek.


an image

INFORMACJA DLA RODZICÓW

1 kwietnia 2015 r. odbędzie się sprawdzian w klasie szóstej. Uczniowie kl. I-V mają dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i mogą korzystać z zajęć opiekuńczo – wychowawczych w godzinach 7.00-17.00.

W czasie przerwy świątecznej 2, 3 i 7 kwietnia uczniowie mogą korzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w godzinach 7.00-17.00.


an image

Rekrutacja dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016

Rodzice dzieci zamieszkujących w obwodzie Szkoły Podstawowej w Balicach (Aleksandrowice, Balice, Burów, Szczyglice), które w roku szkolnym 2015/2016 będą uczęszczać do klasy pierwszej, wypełniają:

Zgłoszenie do klasy I

Niezbędne dokumenty dostępne są do pobrania pod powyższymi linkami lub można je osobiście odebrać w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Balicach od 9 marca 2015 r. w godzinach od 8.00 do 16.00.


an image

Rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego w Balicach na rok szkolny 2015/2016

Niezbędne dokumenty dostępne są do pobrania pod poniższymi klawiszami lub można je osobiście odebrać w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Balicach od 2 marca 2015 r. w godzinach od 8.00 do 16.00.
Harmonogram rekrutacji

Rodzice dzieci, które rozpoczęły uczęszczanie do przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 jako dzieci trzyletnie, wypełniają:
Deklaracja o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci trzyletnich i czteroletnich starających się o przyjęcie do przedszkola wypełniają (o ile dotyczy):
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
Oświadczenie
Oświadczenie o miejscu rozliczenia podatku dochodowego
Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Oświadczenie o uczęszczaniu przez rodzeństwo kandydata do danego przedszkola lub do najbliżej położonej szkoły podstawowej
Oświadczenie o ponownym staraniu się o przyjęcie do przedszkola
Oświadczenie o nieubieganiu się o przyjęcie dziecka do innego przedszkola publicznego
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Rodzice dzieci pięcioletnich zamieszkujących na obszarze gminy Zabierzów wypełniają:
Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Balicach
Informacje dodatkowe

Rodzice dzieci pięcioletnich zamieszkujących poza obszarem gminy Zabierzów wypełniają (o ile dotyczy):
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
Oświadczenie
Oświadczenie o miejscu rozliczenia podatku dochodowego
Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Oświadczenie o uczęszczaniu przez rodzeństwo kandydata do danego przedszkola lub do najbliżej położonej szkoły podstawowej
Oświadczenie o ponownym staraniu się o przyjęcie do przedszkola
Oświadczenie o nieubieganiu się o przyjęcie dziecka do innego przedszkola publicznego
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Rodzice dzieci pięcioletnich zamieszkujących poza obszarem gminy Zabierzów, które w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczają do Przedszkola Samorządowego w Balicach wypełniają:
Deklaracja o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego
Informacje dodatkowe


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następne

Kontakt z nami
an image
an image
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Balicach
ul. Szkolna 66
32-083 Balice
E-mail: sp_balice@op.pl
Telefon: (12) 285-60-25
Więcej...

Kraków AIRPORT


Kraków AIRPORT jest Mecenasem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Balicach.

Licznik odwiedzin

Od chwili uruchomienia nowej strony odwiedziliście nas:
Darmowy licznik odwiedzin
Na skróty


Kwiecień 2015
Aktualizacja pierwszej strony - informacja o zajęciach 11 kwietnia 2015 oraz zebraniach z rodzicami.


28 lutego 2015
Umieszczenie informacji oraz dokumentów niezbędnych przy procesie rekrutacyjnym do Przedszkola Samorządowego na rok szkolny 2015/2016


26 lutego 2015
Aktualizacja planu lekcji na drugi okres. Dodanie informacji o Dniu Otwartym Szkół w gminie Zabierzów. Dodanie informacji dot. akcji "Czy chcesz, aby Twoje podatki wracały do Ciebie?" w gminie Zabierzów.


styczeń 2015
Zbiorcza aktualizacja galerii zdjęć z 2013 oraz 2014 roku.


listopad - grudzień 2014
Bieżąca aktualizacja "Z życia naszej szkoły" oraz statu ZSP.


1 >>
Projekt Unijny
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Balicach bierze udział w projekcie "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych", współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. an image
an image